تبلیغات
مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران - پزشکی قانونی در زمینه اقدامات پیش بیمارستانی
مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران
هر فوریت یک زندگی...
"و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا":هر کس نفسی را حیات بخشد(از مرگ نجات دهد)مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است."قران کریم سوره مائده آیه 32"

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 12 مرداد 1390

آشنایی EMT   با مفاهیم قانونی که در زمینه کاری خود با انها مواجه می شوند .
- انختاب بهترین روش و مناسب ترین تصمیم قانونی
- قانون ترکیبی است از علم و هنر ، وابسته به شرایط است .

نکته »  بهترین روش برای حفاظت در برابر قانون انجام ارزیابی های اصولی ، ارائه مراقبت های پزشکی مناسب و ثبت اسناد به صورت کامل و جامع است.

مسئولیت های اخلاقی:
 پاسخ فوری به نیازهای تمام بیماران
برخورد با تمام بیماران و خانواده های آنان با حفظ خونسردی
حفظ مهارت در دانش پزشکی و کارهای عملی
مشارکت در برنامه های باآموزی و آموزش مداوم
مرور کارهای فردی و بهبود وضعیت آن
رعایت امانت و احترام به محرمانه بودن اسرار بیمار
همکاری و احترام به سایر افراد شاغل در زمینه فعالیتهای اورژانس


همواره در صدد باشید تا هنگام ارائه خدمت به بیمار بالاترین استانداردهای قانونی ، اخلاق و وجدانی را در نظر بگیرید .

وجدان : حس درونی فرد که وظیفه  تمایز بین خوب و بد را بر عهده دارد .

منابع قانونی :
قانون اساسی
قانون عامیانه : منشأ گرفته از پذیرش اجتماعی افراد ** در طول زمان
قانون پارلمانی : مصوبات مجلس
قوانین اجرایی : بخشنامه های دولت

حوزه عمل : مجموعه ای از وظایف و مهارت ها که EMT  مجاز به انجام آنها بوده و از او انتظار میرود که

 قادر به اجرای آنها باشد .
معمولا حوزه عمل بر اساس قوانین و مقررات و دستورات پزشکی تنظیم میشود .
گاهی EMT   با نظارت مستقیم پزشک دارای مجوز و از طریق تعویض* اختیار فعالیت میکند .
دستورات کتبی یا دستورات تلفنی مستقیم .

موارد لازم برای گزارش :
جنایات خشونت بار : ضرب و شتم ، شلیک گلوله ، چاقو کشی ،
موارد اورژانس تهدید کننده سلامت عمومی : بیماری های مسری ، گاز گرفتگی حیوانات
مصدوم بیش از 5 نفر در یک حادثه                   - مسمویت گروهی
بیش از 2 کشته در یک حادثه                          - مسمویت گروهی
شخص – اعتصاب                                        - سوال شود؟

مصونیت : قواعد خاصی است که مانع طرح دعوی علیه اشخاص بر خلاف رضایت آنان می شود .

تذکر : نباید برای حفاظت از خود در برابر دعاوی قانونی به این موارد اعتماد کنید .
قوانین گودسامارتین : حفاظت قانونی از افرادی که به کمک رسانی در صحنه اورژانس پزشکی می پردازند .

شرط : قصد خیر داشتن
        - عدم سهل انگاری و غفلت
        - عمل در حوزه فعالیت
        -  رایگان بودن

7
مسئولیت قانونی :
سهل انگاری : انحراف از استانداردهای پذیرفته شده برای مراقبت از بیمار
     * وظیفه انجام فعالیت
     * خطا در انجام وظیفه
الف) تخلف  : انجام فعالیت غیر قانونی یا نادرست ( زد و خورد با بیمار)
ب) اشتباه :  انجام فعالیت قانونی بصورت مضر یا خطرناک ( لوله تراشه در مری )
ج ) کوتاهی : عدم انجام وظیفه یا فعالیت ضروری ( بی حرکت نکردن بیمار تصادفی )

      * ایجاد آسیب واقعی : ضرر و زمانی که در صورت عدم وجود آسیب ایجاد نمی شد ** ( جسمی ، روانی ، مالی )
      * علت مستقیم : فعالیت یا عدم فعالیت EMT   بطور مستقیم باعث آسیب شده یا آسیب را تشدید کرده .
( تصادف بیمار قلبی و شکستگی بازو  -< --  علت مستقیم )
( سکته مغزی بیمار یا شکستگی مچ دست --->  علت مستقیم )

8
حفاظت در برابر اتهام به سهل انگاری :

              * آموزش و تعلیم مناسب
              * دستورات پزشکی (پروتکل ، تلفنی )
              * ثبت صحیح و کامل اسناد
              *  داشتن نگرش حرفه ای
              * عمل با نیت پاک
              * پیروی از وجدان
              * بیمه مسئولیت


9
محرمانه بودن :
تمام اسناد مربوط به اقدامات اورژانس انجام شده برای بیمار ( شرح حال پزشکی ، یافته های ارزیابی ، درمان ) باید بطور کامل محرمانه بماند .

شرایط خاص : رضایت بیمار : در ** پرونده پزشکی بطور کتبی جهت ارائه به پزشک مبوطه ، شرکت بیمه ، وکیل و...

* نیاز سایر ارائه دهندگان خدمات پزشکی : پزشک و پرستار بیمارستان پذیرش دهنده جهت تداوم ارائه خدمت
 
* ***قانونی : درخواست دادگاه ، توسط قاضی یا برگ احضاریه


10
هتک حرمت :
وقتی روی می دهد که ، شخصی با انجام مکالمات عمدی نادرست باعث آسیب به نیکنامی و آبروی شخص دیگری می شود . افترا می تواند نوشتاری یا شفاهی باشد .
-  وقی بدون رضایت بیمار یا اجاز ه  قانونی او جملات نادرستی راجع به شخصیت یا خصوصیات بیمار ذکر شود .

11
توهین : فعالیت آسیب به شخصیت ، نام یا اعتبار با ادای جملات نادرست است که بصورت نوشته یا از طریق رسانه های عمومی با قصد بدخواهانه یا بی توجهی غیر مسئولانه در مورد نادرست بودن این جملات ایراد می شود .

12
تعرض : لمس غیرقانونی شخص بدون رضایت او
( شروع  IV  برای بیماری که راضی پذیرش این درمان نیست . )
13
ضرب و جرح :
گذاشتن بیمار بصورت غیرقانونی در معرض آسیب بدنی بدون رضایت او ( گذاشتن ** IV  در بیماری که از سوزن می ترسند .)

14
رضایت :
- بر اساس قانون ، باید پیش از انتقال بیمار یا ارائه خدمات پزشکی از او کسب رضایت نمود .
- بیمار باید در مورد رضایت دادن یا عدم رضایت ذیصلاح باشد .

- اطلاعات لازم قبل از اخذ رضایت :
 - ماهیت صدمه یا بیماری
 - ماهیت درمان های توصیه شده
 - خطرات ، مضرات و فوائد این درمانها
 -  سایر گزینه های درمانی احتمالی
 - سایر خطرات و مضرات و فوائد انتخاب هر یک از انها
 - مضرات رد و عدم پذیرش درمان و انتقال بیمار


بیمار هوشیار و ذیصلاح در هر زمان در جریان اقدامات پزشکی یا انتقال می تواند رضایت خود را پس بگیرد .

15
انواع رضایت ها :
رضایت اظهار شده :
بطور مستقیم (کلامی ، غیر کلامی ، کتبی ) اعلام میشود .
 - درخواست امبولانس ، تمایل به درمان محسوب می شود .
 - اجازه  به درمان خود علامت رضایت است .
رضایت تلویحی :
بیمار بیهوش ، بیماران با  مشکل ذهنی ، بدنی یا عاطفی
فرض به پذیرش درمانهای حفظ کننده حیات از سوی بیمار تا زمان ابراز عقاید و اتمام اقدامات اورژانس ضروری

رضایت غیر ارادی :
به دستور دادگاه : در بیماران در حال ارزیابی روانی ، تحت توقیف پلیس و اجبار بیمار به درمان بیماری که تهدید کننده  سلامت جامعه است . (سل)

15
عدم پذیرش خدمات ارائه شده :
  - مطمئن شوید که بیمار  از نظر قانونی مجاز به رد اقدامات پیشنهاد شده است . ( بالغ ، ذیصلاح )
   - برای جلب رضایت بیمار در پذیرش درمان ، تلاش مصران های داشته باشید .
   - مطمئن شوید که بیمار به اندازه کافی راجع به تصمیمات خود و خطرات احتمالی عدم پذیرش درمان آگاهی دارد .
   - با پزشک دستور دهنده یا ستاد هدایت از طریق تلفن یا بی سیممشورت کند .
   - از بیمار  یا یک شاهد هر بیطرف (مثل پلیس)
   - به بیمار توصیه کنید که در صورت لزوم مجدداً با شما تماس گرفته و کمک بخواهد
   - از دوستان یا خانواده بیمار خواهید با او همراه باشند .
   - کل وقایع را بطور کامل و درست در برگ گزارش از اقدامات انجام برسی بیمار ثبت کنید .

17
احیاء : هر بیماری که به تحریکات پاسخ نمیدهد . نبض ندارد و بدون تنفس است باید احیاء شود .
مگر : بیماری که دستور معتبر مبنی بر عدم احیاء دارند  . (ONR   )
 بیماری که به وضوح دچار مرگ شده ( سر ندارد )
بیماری که دچار کبودی پوست در راستای جاذبه دارند .
بیماری که در محیطی قرار دارد که ورود به آنها بسیار خطرناک است .
بیماری که دچار *** شده است .

18
صحنه تصادف و جنایت :
- نباید برای حفظ شواهد ، درمان بیمار را دچار اختلال نموده یا در امر تشخیص عاملین جنایت وارد شوید .
- باید درمان مناسب را با تلاش برای جلوگیری از تخریب شواهد شروع کرد .
- در صحنه جنایت حتما با پلیس تماس بگیرید .
- حفاظت از خود و سایر پرسنل EMS   مد نظر باشد .
- در صورتیکه ورود به صحنه حادثه نا امن باشد شما در برابر قانون مسئول نخواهید بود .
- در صحنه جنایت هیچ وسیله ای را جابجا ننموده یا به آنها دست نزنید ، مگر برای درمان بیمار لازم باشد .
- سوراخ شدگی لباس بوسیله چاقو یا گلوله را حتی المکان دست نخورده بگذارید .


19
ثبت اسناد :
روند درمان بیمار : با ثبت کامل  حوادث به پایان می رسد .
خصوصیت گزارش کامل :
 - بلافاصله پس از تماس با بیمار  ** می شود . ( عدم فراموش)
 - کامل است ( چیزی که نوشته نشده یعنی انجام نشده )
 -  عینی است ( عدم استفاده از مکالمات دارای بار عاطفی و دو پهلو )
 - صحیح است ( دقیق / مشاهدات نه فرضیات / ذکر منبع اطلاعات )
 -  اسرار بیمار را حفظ کند .
 -  تغییر ** ممنوع است . (خط خوردگی / تاریخ/ ** و ضمیمه )

20
برخی اشتباهات
- ارائه توصیه ها و دستورات پزشکی نادرست
-  عدم اختیار به EMT   در تجویز داروی لازم
- هدایت آمبولانس حاوی بیمار به مرکز پزشکی غیر متناسب
- عدم نظارت بر کار EMT   شیفت
- کوتاهی در اقدامات مناسب بدلیل تبعیض ( نژاد – رنگ – جنس – هزینه – بیماری خاص )
- انجام مهارت ها و روش هایی که نیازمند اجازه پزشک هستند ، در شرایط خارج از ماموریت
- پایان بخشیدن به اقدامات لازم بدون تداوم درمان مناسب و در حالیکه بیمار هنوز به آن نیاز داشته .
- واگذاری مسئولیت نگهداری بیمار به پرسنلی که نسبت به شما آموزش و تعلیم کمتر دیده
- ترک بیمار از نظر فیزیکی حتی برای دوره زمانی کوتاه .ارسال توسط مصطفی عباسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
لینک دوستان

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران می باشد.