تبلیغات
مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران - ترومای اندام فوقانی
مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران
هر فوریت یک زندگی...
"و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا":هر کس نفسی را حیات بخشد(از مرگ نجات دهد)مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است."قران کریم سوره مائده آیه 32"

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389

مقدمه

اسکلت بدن از 206 قطعه استخوان تشکیل شده که از نظر شکل به کوتاه،بلند،پهن و نامنظم تقسیم میشوند.به طور کلی ترومای اندام های فوقانی و تحتانی شامل صدمات بافت نرم، کشیدگی ،پیچ خوردگی ،دررفتگی و شکستگی است.

 

مرور کلی بر ترومای اندام فوقانی وتحتانی...

صدمات بافت نرم

شامل آسیب های پوست و بافتهای  زیر آن نظیر عضله،تاندون،غضروف،لیگامان؛ورید،شریان و عصب است.خراشیدگی،له شدگی،پوست رفتگی و پاره شدن پوست همگی جزو آسیبهای بافت نرم هستند.

کشیدگی

نوع دیگری از آسیب بافت نرم بوده،بافت عضلانی-تاندونی را گرفتار میکند که عبارت است از سسست شدن یا کشش شدید عضله یا تاندون.

پیچ خوردگی

شامل صدمات وارد یر لیگامانها بوده، مکانیزم بروز آن اغلب شبیه کشیدگی است، شایعترین پیچ خوردگیها در مچ پا،زانو و شانه مشاهده میشود.اما به طور کلی نیروی تروماتیک بزرگتری عامل بروز آن است و زمانی اتفاق می افتد که مفصل،خارج از محدوده طبیعی خود به حرکت درآید.

دررفتگی یا جابجایی مفصل

زمانی که مفصل به واسطه یک حرکت سریع از محل خود خارج شود،دررفتگی ایجاد میشود و ممکن است به شریان، ورید و اعصاب اسیب برساند.

شکستگی

 شامل از بین رفتن تمامیت استخوان و به طور کلی به 2 دسته باز و بسته تقسیم میشود.الف-شکستگی باز:سر استخوان از سطح پوست خارج میشود.ب-شکستگی بسته:سر استخوان در داخل پوست است.

شکستگی ها از نظر شکل به عرضی،مایل،مارپیچی،ترکه ای  و قطعات متعدد تشکیل میشوند.

 

بررسی دقیق صدمات عضلانی-اسکلتی اندامها

 

1-برداشت کلی از صحنه تروما

ابتدا باید راه هوایی و تنفس مصدوم را کنترل کرده و به بررسی علایم حیاتی و گردش خون پرداخت.

2-ارزیابی مصدوم

3-پوششهای مصدوم را با قیچی باز کرده و در صورت مشاهده هر گونه خونریزی افدامات زیر انجام را دهید: الف- اگر سر استخوان از روی پوست بیرون نزده باشد با فشار مستقیم بر روی ناحیه خونریزی را کنترل و متوقف کنید.یکی از عوارض شایع شکستگی  استخوان شوک است.

ب-در صورت بیرون زدگی، از دادن فشار برروی ناحیه جدا خودداری کنید. از نقاط فشاری برای بند خونریزی ویا از یک پانسمان استریل خشک

برروی ناحیه استفاده کنید.استفاده ازتورنیکه در اخرین مرحله توصیه میشود.

ج-زینت الات و ساعت مصدوم را خارج کنید

د-انفوزیون وریدی رینگرلاکتات

 

بررسی علایم حیاتی در شکستگی یا درررفتگی

 

1-نبض های دیستال اندام را باید از نطر شدت لمس نمود.نبض رادیال در اندام فوقانی، نبض تیبیال خلفی و دورسال پدیس در اندام تحتانی

2-پرشدگی مجدد کاپیلاری  یا مویرگی

3-بررسی عملکر حسی عضو

3-بررسی عملکرد حرکتی عضو

توجه1:در صورتی که مصدوم در معرض شوک باشد باید تزریق مورفین را تا تثبیت علایم حیاتی  به تعویض انداخت.

توجه2:اگر با شکستگی عضو رویرو هستید حتما باید مفصل بالا و پایین استخوان آتل ثابت شود اما در صئرت دررفتگی مفصل باید استخوانهای بالا و پلیین آن توسط اتل تثبیت شود.

 

آسیب های اندام فوقانی

 

شکستگی کلاویکول

به دنبال سقوط برروی بازوی باز،شانه با ترومای مستقیم از پهلو به شانه ایجاد میشود.

علایم

1-درد و حساسیت موضعی  و نمیتواند بازوی خودرا بالا ببرد

2-دفورمیتی و ادم  هم وجود دارد

3-مصدوم معمولا سر خود را به طرف ناحیه اسیب دیده پایین می اورد به طوری که فک متوجه طرف مقابل می گردد.

 اقدامات

1-بررسی نورواسکولار بازو

2-از بانداژ8 برای بی حرکتی اندام استفاده شود

3-یک پارچه سه گوش را روی شانه های مصدوم انداخته  دو سر آن را از زیر بغل گره بزنید

3-گذاشتن کیسه یخ به طور متناوب به مدت 12 تا 24 ساعت

4-مصدوم را در وضعیت نیمه نشسته با استراحت قرار داده و شانه ها را بالاتر از سطح قلب قرار دهید

شکستگی اسکاپولا و درررفتگی مفصل شانه

به دنبال ترومای مستقیم ایجاد می گردد و چون این استخوان توسط عضلات قدرتمندی حمایت میشود و نیروی بسیار قوی برای شکستن آن لازم است

باید دنبال صدمات  جدی نظیر صدمه به مهره های توراسیک،دنده ها یا کلیه ها نیز بود

دررفتگی مفصل شانه

معمولا به دنبال سقوط روی بازوی دورشده از بدن همراه با چرخش خارجی اتفاق می افتد.در چنین وضعیتی مصدوم دچار درد و حساسیت شدید و دفورمیتی واضح در ناحیه بوده و قادر به حرکت دادن بازوی نیست.در این نوع اسیب نیزباید به صدمات   دنده ها و مهره های توراسیک مشکوک شد.

اقدامات

1-بررسی آسیب مهره های توراسیک و عوارض تنفسی حاصل شکستگی دنده ها

2-ابتدا یک بالش یا حوله بزرگ را زیر بغل مصدوم قرار داده و بازو و دست وی را روی بالش برروی شکم بگذارید

3-باندی را به نرمی دور مچ دست پیچیده (مراقب گردش خون دست باشید) ودست را از ناحیه مچ به شکم بانداژکنید سپس توسط یک باند دیگر بازو وقفسه سینه را به هم بانداژ کنید

شکستگی ناحیه پروکسیمال هومروس

این شکستگی اغلب با دررفتگی مفصل شانه همراه بوده و اقدامات ان مانند دررفتگی مفصل شانه است.

شکستگی تنه هومروس

به دنبال ضربه مستقیم به بازو ایجاد میشود.در این نوع شکستگی همیشه خطر اسیب به عصب رادیال که مسئول بازکردن دست است وجود دارد.

در چنین وضعیتی دست وانگشتان حالت خمیده به خودمی گیرند

اقدامات

1-بررسی عصب رادیال

2-ازمصدوم بخواهید انگشت شصت خود را به طرف داخل و خارج حرکت دهد

3-توسط دست کشش ملایمی بر استخوان وارد کنید سپس با یک آویز پارچه ای ساعد را از ناحیه دیستال و مچ به گردن اویزان کنید به طوری که آرنج زاویه 90 درجه داشته باشد

4-توجه داشته باشید که اویز پرچه ای به ناحیه آرنج نرسد. سپس بازو را به دور قفسه سینه بانداژ کنید.

شکستگی ناحیه دیستال هومروس

شکستگی آرنج

دررفتگی آرنج

شکستگی ناحیه دیستال هومروس اغلب در کودکان دیده شده که با جابجایی استخوان همراه است ومیتواند به سادگی باعث صدمه به عروق و اعصاب ناحیه شود .عوارض این صدمه شامل پارگی شریان براکیال و صدمه اعصاب است.بنابراین باید توجه داشته باشیم که هرگونه خمیدگی در آرنج میتواند منجربه چرخش و حرکت قطعه شکسته به طرف جلو و آسیب به نورواسکولار گردد.شکستگی و دررفتگی آرنج هردو منجر به قفل شدن مفصل،درد وتورم شدید میگردد

علایم

1-ناتوانی در حرکت دادن انگشتان

2-درد شدید در عضلات خم کننده ساعد

3-ضعیف بودن نبض رادیال

4-ادم، سردی اندام،سیانوز و کاهش حس است

اقدامات

1-بررسی گردش خون ناحیه اسیب دیده

2-نبض رادیال راکنترل کرده و به رنگ پوست ساعد و دست و نیز زمان پرشدن مویرگی توجه کنید

3-درصورت نبود لمس نبض کشش ملایمی را با دست برروی بازو اعمال کرده ومجددا نبض رادیال را کنترل کنید

4-اگر باز هم نبض را حس نکردید میتوانید با احتیاط و به آرامی زاویه آرنج را کمی تغییر دهید و مجددا نبض رادیال را کنترل کنید

5-در صورت نبود لمس نبض مجددا آرنج را به همان زاویه برگردانده و به ثابت سازی ان بپردازید

جهت ثابت سازی ارنج ازدو روش میتوان استفاده کرد: آویز سه گوش و باند،استفاده از تخته

 

 

روش اول

آرنج را در هر زاویه ای که یافتید در همان زاویه  بی حرکت کنید

1-اگر آرنج در زاویه 90 درجه است یک پارچه سه گوش را از زیر ساعد و آرنج عبور داده  وآرنج را دران قنداق کنید وگوشه های ان را به دور گردن و آویزان کنید سپس ارنج و ناحیه دیستال بازو را به دور قفسه سینه بانداژ کنید

2-اگر آرنج در زاویه کمتر از 90 درجه است توسط باند،مچ دست را به گردن آویزان کرده و بازو و ساعد را به دور قفسه سینه بانداژ کنید

3-در صورتی که آرنج در زاویه بیش از 90 درجه است.مچ دست را توسط باند به دور کمر بانداژ کرده و توسط یک باند یا پارچه پهن  تنه بازو را به  دورقفسه سینه بانداژ کنید

روش دوم

دو اتل سخت را توسط پد پوشانده ،یکی را به آرامی و بدون آنکه زاویه آرنج را تغییر دهید درزیر بازو ساعد قرار داده و آتل دوم را روی این نواحی بگذارید

سپس دو آتل را ار دو ناحیه بالا و پایین آرنج به دست بانداژ کنید

شکستگی ساعد و مچ دست

این شکستگی به دلیل ضربه مستقیم  ویا افتادن به روی بازوی باز ودست ایجاد میشود.در بسیاری از موارد هردو استخوان ساعد با هم دچار شکستگی میشوند و دفورمیته واضحی ر ایجاد می کنند.ثابت سا زی استخوان ساعد باید شامل آرنج نیزباشد.

اقدامات

1-آتل سختی را توسط پد بپوشانید وزیر آرنج،ساعد،مچ و دست قرار دهید

2- توسط کشش آرام دستی،ساعد در راستای آناتومیک و یا هر وضعیتی که مصدوم راحت تر است قراردهید

3-با قرار دادن یک پد لوله شده یا باند در کف دست انگشتان و مچ دست را به حالت نیمه خمیده دراورید

4-دست را از ناحیه ساعد ومچ وبالای آرنج به اتل بانداژ کنید

شکستگی کارپ و متاکارپ(دست)

ثابت سازی در این شکستگی مشابه اسیب های ساعد و مچ دست است.در صورتی که صرفا استخوان های دست دچار شکستگی شده باشند،نیازی به ثابت کردن مفصل ارنج وجود ندارد

شکستگی انگشت دست

اقدامات

1-در ثابت سازی انگشت دست باید انگشت شکسته را توسط نوار چسپ به انگشت سالم متصل نمود

2-در صورت تورم ناحیه، میتواند گردش خون عضورا دچار اختلال کنداستفاده از آتل سخت یا چوبی نیز توصیه نمی شود

3-کنترل علایم حیاتی اندام توسط بررسی زمان پرشدگی مجدد مویرگی و رنگ و حس انگشت صورت میگیرد.

 
طبقه بندی: اقدامات درمانی اورژانسی، 
ارسال توسط مصطفی عباسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
لینک دوستان

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران می باشد.